MOT – 41. INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL 2016: VIZUALNI IDENTITET

MOT – 41. INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL 2016

Za 41. izdanje međunarodnog teatarskog festivala MOT realiziran je cjelokupni vizualni identitet. Najdugotrajniji makedonski festival i njegova programska raznolikost prikazana je kroz apstraktni vizual koji pruža mogućnost brojnih grafičkih transformacija koje su realizirane kroz različite grafičke materijale, oblikovane u svrhu promocije festivala.

Lista realiziranih materijala uključivala je B1 i B2 postere te billboarde. Festivalski program komuniciran je kroz dva unikatna kataloga – prvi, džepnog formata 8x14cm imao je 14 stranica u zig zag formi sa 6 presavijanja. Drugi i puno kompleksniji katalog realiziran je na formatu 19x15cm na 64 stranice uz unikatne štance koje su na desnoj strani kataloga otvarale dodatni sadržaj.

Osim toga, realizirani su brojni online i print oglasi i materijali koji su pratili promociju festivala.

Klijent:
Mladinski kulturen centar
(Skopje, Makedonija)

Godina realizacije:
2016.

Opis projekta:
– vizualni identitet festivala
– dizajn komunikacijskih materijala

MOT – 41. INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL 2016: VIZUALNI IDENTITET
MOT – 41. INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL 2016: VIZUALNI IDENTITET
MOT – 41. INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL 2016: VIZUALNI IDENTITET
MOT – 41. INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL 2016: VIZUALNI IDENTITET
MOT – 41. INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL 2016: VIZUALNI IDENTITET
MOT – 41. INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL 2016: VIZUALNI IDENTITET
MOT – 41. INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL 2016: VIZUALNI IDENTITET